Toiminnallisuus

  Kartan liikuttelu
  Karttaa liikutetaan haluttuun kohtaan joko karttaa klikkaamalla tai "vetämällä" hiiren vasen nappi pohjassa. Keskimmäinen hiirennappi zoomaa valittuun kohtaan, ja oikea hiirennappi zoomaa loitommas.

  Karttateema
  Valikosta valitaan haluttu teema (aihe).
Näitä ovat mm. opaskartat, kaavakartat tonttipörssi jne.

  Karttataso
  Valikko näyttää senhetkisessä karttanäkymässä olevat päällekkäiset kartta-aineistot.

  Zoomaus
  Toiminnolla lähennetään ja loitonnetaan karttanäkymää.

  Hakuryhmät
  Valikossa ovat palveluntarjoajan syöttämät ryhmät, joista kaikki kohdetiedot ovat valittavissa.

  Sanahaku
  Hakukone sisältää kaikki tietokannassa olevat kohteet.
Kirjoita kohteen nimi tai nimen osa. Haku näyttää automaattisesti vastaavat kohteet.

  Hakukohteet
  Näyttää hakukohteet, jotka avautuvat symboleina kartalle.

  Kuvakohteet
  Näyttää valokuvakohteet, jotka avautuvat kamerasymboleina
kartalle.

  Tontit
  Näyttää tonttipörssissä olevat kohteet symbolina.


  Työkalupainikkeet

Matkanmittaus
 

Etäisyyden mittaus kartalla. Mitatun reitin voi myös tulostaa.

Paikkalinkin teko
 

Toiminnolla tehdään kyseiseen karttapalveluun johtava internetlinkki sähköpostiviestiin tai omille kotisivuille maksutta.

Koordinaatisto/ paikantaminen
 

Toiminto näyttää kohteen koordinaatit YKJ, KKJ ja WGS 84 järjestelmässä. Toiminto on kaksisuuntainen. Toiminnolla voi
piirtää useita pisteitä tai reittejä, ja tulostaa ne koordinaattilistauksineen.

Reitit ja alueet
 

Toiminto näyttää kartastossa olevat vektorimuotoiset reitit. Reittivalinta on käytössä millä tahansa karttatasolla.

Aluehaku kohteista
 

Toiminnolla haetaan kohteita kartalla osoitetulta alueelta.

Kartan himmennys
 

Toiminto vaalentaa karttapohjan, jotta reitit ja hakukohteet erottuisivat selvemmin.

Tulostus
 

Toiminnolla tulostetaan karttanäkymä liitetietoineen. Tonttipörssissä myös tontinvarauslomake.

Palaute
  Lomakkeella voit lähettää palautteesi sivuston toiminnallisuudesta ja asiasisällöstä palvelun tarjoajalle. Laita yhteystietosi mukaan.

Peruuta-toiminto
  Työkalulla voit peruuttaa viimeisen toimintosi ja palata
edelliseen näkymään.


  Ongelmatilanteet

  Ongelmatilanteiden ratkaisuja

  Jos kohtaat ongelman kartan käytössä, katso täältä.Toiminnallisuus

Kartan liikuttelu
Takaisin alkuun

Karttaa liikutellaan klikkaamalla karttaa vasemmalla hiirennapilla. Tällöin kartta keskittyy klikattuun kohtaan. Pitämällä hiiren nappia pohjassa ja liikuttamalla hiirtä voit vetää karttaa haluttuun suuntaan.

Vasemman laidan pienellä navigointikartalla voit siirtyä suoraan haluamaasi kohtaan. Voit myös pitää hiiren nappia pohjassa klikatassesi navigointikarttaa. Tällöin kartta päivittyy reaaliajassa kun vedät valintaruutua navigointikartalla.

Karttateema
Takaisin alkuun

Valikosta valitaan haluttu teema (aihe)
Näitä ovat mm. opaskartat, kaavakartat tonttipörssi jne.

Valittaessa teema, vaihtuu samalla hakuryhmien valikko vastaamaan
kyseistä karttaa. Opaskartoilla (taajama- ja haja-asutusalueella) hakuryhmät ovat yhteneväiset.

Karttataso
Takaisin alkuun

Valikko näyttää senhetkisessä karttanäkymässä olevat päällekkäiset kartta-aineistot.

Toiminnon avulla voidaan tarkastella valittua kohdetta suoraan eri
karttateemojen välillä. Valintamahdollisuudet ovat sidonnaisia kyseiseen karttanäkymään.
Näin esim. tonttipörssissä olevan kohteen sijainti nähdään opaskartalla, kaavakartalla tai ilmakuvalla.

Zoomaus
Takaisin alkuun

Toiminnolla lähennetään ja loitonnetaan karttanäkymää.

Toiminto näyttää samalla zoomattavien kartta-aineistojen määrän.
Monta valintamahdollisuutta – Monta eri mittakaavaista karttaa!
Toiminnossa voidaan vaihtaa suoraan eri mittakaavaisten aineistojen välillä klikkaamalla janalla olevaa kohtaa tai siirtyä vaiheittain ”-” tai”+” painikkeiden kautta.

Hakuryhmät
Takaisin alkuun


Valikossa ovat palveluntarjoajan syöttämät ryhmät, joista kaikki kohdetiedot ovat valittavissa.

Tienimistö - ryhmässä voidaan kohde hakea nimihaulla.

Hakukone auttaa nimen kirjoittamisessa.

Hakukone auttaa nimen kirjoittamisessa. Mikäli järjestelmässä on käytössä osoitteisto, syötetään kenttään osoitenumero.
Paikannimistö – ryhmässä on myös nimihakumahdollisuus. Reitistö – ryhmässä yli 10km pitkät reitit piirtyvät suoraan karttanäkymään. Lyhyet reitit näkyvät pallukka/ nimikenttä yhdistelmänä, joita klikkaamalla saadaan tarkennus.

Sanahaku
Takaisin alkuun

Hakukone sisältää kaikki tietokannassa olevat kohteet.
Kirjoita kohteen nimi tai nimen osa. Haku näyttää automaattisesti vastaavat kohteet.

Hakukohteet
Takaisin alkuun

Näyttää hakukohteet, jotka avautuvat symboleina kartalle.
Viemällä osoitin merkin päälle, tulee näkyville kohteen nimi ja hakuryhmä. Mikäli kohteesta on valokuvia ja infotekstiä, ne löytyvät klikkaamalla kamera/ i-merkkiä.

Kuvakohteet
Takaisin alkuun

Näyttää valokuvakohteet, jotka avautuvat kamerasymboleina
kartalle.
Viemällä osoitin merkin päälle tulee näkyville kohteen nimi ja klikkaamalla merkkiä aukeaa valokuva kohteesta.

Tontit
Takaisin alkuun

Näyttää tonttipörssissä olevat kohteet symbolina.
Viemällä osoitin merkin päälle tulee näkyville kohteen osoite ja hakuryhmä.Klikkaamalla i-merkkiä aukeaa lisätietoja kohteesta, jossa ovat esitäyttyvä ”tontinvarauslomake” ja ”listaa kaikki tontit” toiminto.


Työkalupainikkeet

Matkanmittaus

Etäisyyden mittaus kartalla.

Aloita matkan mittaus valitsemalla aloituskohta kartalla, jatka klikkaamalla seuraavaan etappiin. Kartalla näkyvä keltainen mittanauha näyttää mittauksen välin ja mustat pisteet mittauskohdan. Voit siirtyä kartalla painamalla hiiren napin pohjaan ja vetämällä karttaa. Näin voit jatkaa mittausta haluttuun kohtaan saakka. Voit myös vaihtaa zoom-tasoa kesken mittauksen. Peru-napilla voit poistaa viimeisen mittauspisteen. Kentissä näkyvät kokonaismatka ja viimeisin mittausväli.

Paikkalinkin teko


Toiminnolla tehdään kyseiseen karttapalveluun johtava internetlinkki sähköpostiviestiin tai omille kotisivuille maksutta.

Valitse tarkin karttanäkymä (zoom-taso) paikasta jonka haluat osoittaa. Klikkaa karttaa, jolloin vilkkuvalo osoittaa linkin tarkan sijainnin ja kohteen koordinaatit tulevat näkyviin. Kirjoita viestikenttään lyhyehkö viesti vastaanottajalle ja paina ”Valmis” painiketta. Kopioi (maalaa hiirellä) näin syntynyt linkki ja sijoita se joko sähköpostin viestikenttään tai kotisivuille karttalinkiksi.

Toiminto on erinomainen vaikkapa sovittaessa tapaamispaikkaa sähköpostin välityksellä.

Karttapalvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa epäasialliset linkit.


Koordinaatisto/ paikantaminen


Toiminto näyttää kohteen koordinaatit YKJ, KKJ ja WGS 84 järjestelmässä. Toiminto on kaksisuuntainen.
WGS 84 järjestelmässä käytetään AST/MIN/SEK-asetusta (asteet/minuutit/sekunnit kymmenyksineen).
Minuutit voidaan syöttää minuutin osina AST/MIN.MM
(asteet/minuutit sadasosineen). Sovellus muuntaa
minuutin osat sekunneiksi.

Koordinaattinäyttö toimii joko hakutoimintojen kautta haetusta kohteesta tai karttaa klikkaamalla. Voit myös syöttää lukemat. Paina ”Näytä kartalla” painiketta, jolloin vilkkuvalo osoittaa sijainnin syötettyjen arvojen mukaisesti.
Mikäli lukemat ovat väärät tai ylittävät kyseisen kartaston raja-arvot, näkymään tulee siitä huomautus. Tällöin vilkkuvalo osoittaa suunnan kartan sillä reunalla, joka lähinnä vastaa syötettyjä tietoja. Kentässä oleva koordinaattilukema näyttää raja-arvon.


Reitit ja alueet


Toiminto näyttää kartastossa olevat vektorimuotoiset reitit.
Reittivalinta on käytössä millä tahansa karttatasolla.

Hakuryhmä-valikon päälle tuleva valikko näyttää kaikki kyseisessä karttapalvelussa olevat reittiryhmät. Valittavissa ovat ne reitit, joita esiintyy nykyisessä karttanäkymässä. Muiden reittien valintaruudut ovat harmaina. Jos siirrät karttaa ja haluat nähdä alueella olevat reitit, klikkaa toimintoa "Päivitä lista". Valittaessa ko. reitti tulee näkyviin kartalle.

Toiminto on erinomainen, kun halutaan katsoa onko haetun kohteen läheisyydessä ulkoilureittejä.

Aluehaku


Toiminnolla haetaan kohteita kartalla osoitetulta alueelta.

Valitse toiminto, klikkaa hiirellä kartalla, pidä nappia pohjassa ja
määritä alue. Kun nappi päästetään irti, kartalle tulevat näkyviin alueen kohteiden symbolit.

Himmennys


Toiminto himmentää karttapohjan, jotta reitit ja hakukohteet erottuisivat selvemmin.

Himmennys on käytössä millä tahansa karttatasolla.

Tulostus


Toiminolla tulostetaan karttanäkymä liitetietoineen.
Tonttipörssissä myös tontinvarauslomake

Ohjelma avaa tulostusikkunan A-4 kokoiselle tulostimelle.
Tulosteessa ovat tapauskohtaisesti navigointikartta, kohteen tiedot, mittakaavajana ja palvelun tarjoajan tiedot.
Kaavakartat ovat myös tarkasti 1:2000/ 1:4000 tai
1:10 000/ 1:20 000 mittakaavassa.

Halutessasi voit tulostaa karttaa A3-paperikoolle. Muistathan tällöin asettaa paperikooksi A3 tulostusasetuksista.


Palaute

Lomakkeella voit lähettää palautteesi sivuston toiminnallisuudesta ja asiasisällöstä palvelun tarjoajalle. Laita yhteystietosi mukaan.

Peruuta-toiminto

Työkalulla voit peruuttaa viimeisen toimintosi ja palata edelliseen näkymään. Toiminto peruuttaa askeleittain viimeisen kohteen valinnan, kartan ja karttatason vaihdon sekä siirtymän kartalla.


Ongelmatilanteet


Jos kartta ei näy, tarkista että selaimesi tukee Javaa ja että Java on asennettu.

1. Klikkaa selaimesta Työkalut -> Internet-asetukset -> Suojaus -> Oletustaso.

2. Klikkaa selaimesta Työkalut -> Internet-asetukset -> Lisäasetukset ja tarkista että Microsoft VM-kohdan alla oleva 'Java JIT Compiler käytössä' on päällä.

3. Jos edellä mainittuja valikkoja ei ole selaimessa, asenna Java osoitteesta http://www.java.com.